Biler

Logo på kommunens biler skal fremstå som vist her.