Byvåben og navnetræk

Kontakt kommunikationsteamet, hvis du er i tvivl om, hvordan byvåben og navnetræk anvendes.

Byvåben og navnetræk skal som udgangspunkt benyttes sammen, og man må fx ikke klippe eller ændre i det – ej heller ændre sammensætningen af navnetrækkets placering i forhold til byvåben. Hvis man har behov for alternative versioner af byvåbnet, retter man henvendelse til kommunikationsteamet.

Byvåben og navnetræk skal altid være til stede i materiale, der vedrører Vallensbæk Kommune. Placeres, så vidt muligt, altid centreret i toppen af annoncer, skilte og andre tryksager, dog med undtagelse af on-line bannere og andre materialer i små formater, hvor logoet i stedet placeres yderst til venstre.

Byvåben og navnetræk skal som udgangspunkt benyttes i farve-versionen: Det er denne version, der er kommunens officielle, registrerede byvåben. Med respekt for dette kan sort/hvide versioner dog benyttes, når byvåbnet placeres på en baggrund eller i en sammenhæng, hvor en sådan version fungerer bedre.

Navnetrækket er i manualen angivet i grå, men også her er der mulighed for at benytte en helt sort skrift eller hvid farve.Vallensbæk Kommunes byvåben og navnetræk bruges som udgangspunkt som én enhed og skilles ikke ad. 

Privatpersoner, virksomheder, nye foreninger mv. må ikke benytte byvåbnet uden forudgående godkendelse fra Vallensbæk Kommune. Kommunikationsteamet står for godkendelser af brug af byvåbnet.
I Vallensbæk Kommune er der tradition for, at kommunens godkendte foreninger har mulighed for at benytte byvåbnet i deres eget logo, som det fx er tilfældet i foreninger under VI39.

Virksomheder eller andre, der ønsker at benytte byvåbnet, skal have godkendelse til dette forinden. Det sker via kommunikationsteamet, kommunikation@vallensbaek.dk.