Forsider på foldere, pjecer mv.

Forside består af en titel, byvåben og navnteræk,  det grafiske element "Bølgen" samt et billede, hvis det hensigtsmæssigt.

Designet er tænkt som et dynamisk system, hvor de forskellige elementer kan placeres i forhold til hinanden efter behov. Eneste faste princip er, at logo og titel altid sidder til venstre på formatet og kan placeres over eller under hinanden. Det grafiske element kan også anvendes kreativt og forskydes op og ned på formatet.