Ikoner

Ikonerne ses på forsiden af Vallensbæk Kommunes hjemmeside i det centrale grønne felt. Ikonerne kan desuden bruges i andre sammenhænge til at skabe synergi mellem web og print.

Ikonerne er valgfri elementer, der kan benyttes i forbindelse med omtaler af kommunens serviceområder – fx i Vallensbæk NU eller lignende.

Ikonerne refererer ikke entydigt til organisatoriske enheder og er ikke logoer for centre, afdelinger eller lignende.

Ikonerne skal benyttes som ikoner og ikke bruges i stedet for billeder i pjecer, på hjemmeside/intranet eller lignende. Kontakt kommunikationstemaet, hvis du er i tvivl om brugen af ikonerne.