Enheder der kan have eget logo og eget design

Helt eller delvist bruger-/eksternt finansierede enheder eller projekter kan vælge at have eget logo og ikke følge designmanualen

Enheder på dette niveau i organisationen har typisk egen brugerbestyrelse eller en styregruppe med en vis handlefrihed. Samtidig skal denne type enheder tiltrække ”kunder” i forskellige målgrupper og har derfor helt særlige grafiske og kommunikative behov. Der er fx Fars Køkkenskole, DIAS, Seniorhuset Korsagergård, Ungdomsskolen, Musikskolen, Vallensbæk Rideskole/-center, Madborgerskab mv.

De omtalte enheder har derfor mulighed for at udvikle egne grafiske profiler for egne midler, hvis der vurderes et specifikt behov for dette. Både logo og overordnet design skal dog godkendes af direktionen, og ”Vallensbæk Kommune” skal tydeligt fremgå i den daglige kommunikation gennem brug af byvåben og navnetræk. Dette vil typisk ske ved fx at sætte byvåben og navnetræk på enten for- eller bagside af en publikation eller fx placeret i en footer på en hjemmeside. Se yderligere beskrivelse af dette som eksempler i designmanualen.

I praksis sker godkendelse af logo mv. via kommunikationsteamet, som henviser evt. tvivlstilfælde til beslutning i direktionen

Oversigt over brug af byvåben og designlinje