Enheder som skal anvende byvåben og designmanual

Alle centre, afdelinger på rådhuset, Vallensbæk Kultur- & Borgerhus (inkl. bibliotek), hjemmeplejen, Højstruphave mv.

Alle centre, rådhus-baserede faciliteter, inkl. Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, skal profilere sig under det fælles byvåben og kommunens navnetræk. Det er selvfølgelig muligt at tilføje centrets/afdelingens eget navn til dette, som det er vist i designmanualen.

Også hjemmeplejen og tilsvarende enheder skal anvende byvåben og designmanual for at sikre personalets troværdighed og myndighed – og dermed borgenes tryghed. Disse enheder har ikke mulighed for at udvikle egne logoer og skal følge designmanualens principper.

Design-undtagelse: Jobcentret er undtaget herfra pga. lovgivning og egen statsligt fastsat designlinje.

Web og sociale medier: Disse organisatoriske enheder/områder må som udgangspunkt ikke oprette egne hjemmesider, subsites, apps, social medie-tilstedeværelser med undtagelse af det, der fremgår under ”Kampagner” og ikke uden forudgående dialog med kommunikationsteamet. Dette er beskrevet yderligere i Vallensbæk Kommunes webstrategi og weborganisation.

Web-undtagelse: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er Vallensbæk biblioteks platform for materiale-søgning mv., og er et nationalt koncept. DDB skal, så vidt det er muligt, overholde designmanualen.

Oversigt over brug af byvåben og designlinje