Enheder som skal følge designmanualen, men kan have eget logo

Skoler, daginstitutioner, dagplejen, tandplejen, sundhedsplejen, Sundhedshus Nordmarken, Bækkehuset (Naturskolen)

Der er tradition for, at disse organisatoriske enheder har mulighed – hvis de har behov for det – for at have eget logo. Evt. nyt logo eller justeringer af eksisterende skal foregå i samarbejde med kommunikationsteamet og skal godkendes af direktionen/evt. politisk.

Disse organisatoriske enheder skal benytte kommunens designlinje for at sikre sammenhængen i kommunen på tværs af institutioner mv., men kan bruge et evt. eget logo i kommunikationen, sådan som det er beskrevet i designmanualen.

Web og sociale medier: De omtalte enheder/områder kan have egne hjemmesider, hvis der er behov for det. Disse hjemmesider skal oprettes i kommunens centrale system som selvstændige subsites – der må ikke benyttes eksterne systemer til dette som fx WordPress eller lignende – eneste undtagelse herfra er hjemmesider oprettet via enten BørneIntra eller SkoleIntra (Skoleporten).

De omtalte organisatoriske enheder må ikke oprette apps eller egne tilstedeværelser på sociale medier som fx Facebook mv., med mindre der specifikt er sat ressourcer af til at vedligeholde dem (også i tiden efter, at fx en praktikstilling eller lignende udløber) – og altid efter dialog med kommunikationstemaet. Der ydes ikke support centralt fra til dette.

Oversigt over brug af byvåben og designlinje