Kampagner

Kampagner kan være meget forskellige afhængigt af, om der er tale om vores egne kampagner, eller om vi indgår i andres.

Kontakt kommunikationsteamet, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.

Hvis der er tale om en kampagne, som vi selv står for, og som ikke har andre samarbejdspartnere, skal designmanualen følges, men der kan evt. udarbejdes et selvstændigt logo (se også nedenfor vedr. logo).
Egne kampagner bør afvikles i dialog med kommunikationstemaet, så der sikres sammenhæng til fx Vallensbæk NU mv.

Kampagner kan helt eller delvist falde uden for designmanualen. Dette sker typisk, når vi indgår i nationale eller tværkommunale kampagner med deres eget selvstændige kampagnelogo, -hjemmeside, grafisk udtryk mv.

Kampagner rettet mod særlige målgrupper kan også have behov for at gå ud over designmanualen. Dette kan dog kun ske efter aftale med kommunikationsteamet og skal som minimum altid benytte byvåbnet og dermed have Vallensbæk Kommune som tydelig afsender.

Kampagner skal have en slutdato, så de ikke bliver til permanente grafiske udtryk.

Oversigt over brug af byvåben og designlinje