Logoer

Vallensbæk Kommune har løbende projekter, der kan have egne logoer eller lignende som fx Gang i Vallensbæk mv.

Selvstændige logoer er med til at give et dynamisk udtryk, men skal på det konkrete materiale altid anvendes i sammenhæng med byvåben og navnetræk. I praksis sker godkendelse af logo mv. via kommunikationsteamet, som henviser evt. tvivlstilfælde til beslutning i direktionen.

Projektets materiale (fx foldere, pjecer, postkort, balloner, kuglepenne, bolscher o.l.) skal stadig følge designmanualen. Udover et selvstændigt logo er det således som udgangspunkt ikke muligt at udarbejde et selvstændigt grafisk univers til lokale projekter.

Web og sociale medier: Lokale projekter har som udgangspunkt ikke selvstændige hjemmesider, men kan optræde med billeder og information på kommunens hjemmeside.

Lokale projekter kan have egne tilstedeværelser på sociale medier som fx Facebook mv., men der bør i så fald også specifikt sætte ressourcer af til at vedligeholde dem (også i tiden efter, at fx en praktikstilling eller lignende udløber). Der ydes ikke support centralt fra til dette. Det samme gør sig gældende for apps og lignende.

Oversigt over brug af byvåben og designlinje